Regulamin centrum handlowego

 

SKRÓCONY REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO

Galeria Veneda w Łomży

Galeria Veneda” w Łomży („Centrum”) jest obiektem przeznaczonym do działalności handlowej i usługowej, otwartym dla klientów codziennie w godzinach wskazanych w obiekcie, z wyjątkiem dni wyłączonych z handlu.

 1. Wszyscy odwiedzający oraz osoby zatrudnione w Centrum mają obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz wszelkich  innych poleceń wydawanych przez Zarządcę Centrum.

 2.  W przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej wymagającej ewakuacji lub zagrożenia, odwiedzający zobowiązani są do bezwzględnego stosowania się do poleceń przekazywanych w formie ustnej oraz konkretnych wytycznych ze strony personelu Centrum oraz odpowiednich władz.

 3. Na terenie centrum dzieci do lat 13 powinny przebywać pod opieką osób dorosłych.

 4. Wszelkie elementy wyposażenia Centrum powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

 5. Centrum jest przyjazne zwierzętom. Zwierzę powinno przez cały czas być trzymane na smyczy lub w torbie (małe zwierzęta). Każdy właściciel/opiekun ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich zachowanie, ewentualne szkody oraz bezpieczeństwo wszystkich odwiedzających.

 6. Na terenie Centrum zabronione jest:

  1. jeżdżenie na rolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach oraz innych osobistych środkach transportu,

  2. korzystanie z wózków zakupowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

  3. palenie produktów tytoniowych, papierosów elektronicznych, spożywanie alkoholu lub innych substancji niedozwolonych na terenie Centrum poza miejscami do tego przeznaczonymi,

  4. fotografowanie, filmowanie i wykorzystywanie wizerunku centrum oraz przeprowadzanie wywiadów oraz ankiet bez zgody Zarządcy Centrum,

  5. prowadzenie reklamy lub akwizycji, w tym dystrybucja ulotek lub innych materiałów reklamowych na terenie Centrum lub
   w miejscach do niego przylegających,

  6. organizowanie zgromadzeń, wystawianie towarów w celu ich sprzedaży, prowadzenie akwizycji, organizowanie przedstawień muzycznych,

  7. żebranie,

  8. organizowanie oficjalnych zbiórek pieniężnych bez zgody Zarządcy Centrum,

  9. wnoszenie materiałów pirotechnicznych lub niebezpiecznych mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia osób,

  10. pozostawanie na terenie Centrum osób:

   1. znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających substancji,

   2. które zachowują się niekulturalnie bądź niezgodnie z panującymi obyczajami i normami społecznymi,

   3. których zachowanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lub mienia;

   4. w oczywisty sposób nie przestrzegające zasad higieny osobistej.

  11.  zanieczyszczanie Centrum, niszczenie lub niezgodne z przeznaczeniem używanie urządzeń i instalacji przeznaczonych do wspólnego użytku, takich jak toalety, pomieszczenia sanitarne, windy itp.

  12.  zasiadanie na schodach, kwietnikach lub innych elementach dekoracyjnych.

 1. Parking samochodowy na terenie centrum jest parkingiem niestrzeżonym. Zasady korzystania określone są w szczegółowym Regulaminie Centrum.

 2. Centrum handlowe jest monitorowane.

 3. Administratorem danych osobowych jest EPP Retail Veneda Sp. z o.o. przy ul. Konstruktorskiej 12a, 02-673 Warszawa, numer KRS 0000433507. Dane osobowe odwiedzających Centrum są przetwarzane w celu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia. Z Administratorem można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: rodo@epp-poland.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 4. Regulamin Centrum może ulegać zmianom.

Regulamin w pełnej wersji dostępny jest w Biurze Dyrekcji Galerii Veneda oraz na stronie internetowej galeriaveneda.com.pl.

Pełny regulamin do pobrania TUTAJ

Copyright 2024 © Galeria Veneda
Realizacja: Mass Internet
Oceń nas